Součástí venkovního areálu je hřiště s umělou trávou nejmodernější generace vhodnou pro fotbal , nohejbal, volejbal i jiné podobní míčové sporty. Toto hřiště je v období od října do března je zakryto nafukovací halou, která je vytápěná a osvětlená.